Misja Zgromadzenia Sióstr św. Józefa z Cluny w ponad 50 krajach świata

Misja Zgromadzenia Sióstr św. Józefa z Cluny w ponad 50 krajach świata to wyjątkowy przykład poświęcenia, służby i miłości do bliźniego. Czy jest coś ważniejszego niż sprawiać innym szczęście, przywracać nadzieję i zmieniać życie na lepsze? Oto krótka historia tej globalnej misji pełnej miłości.

Działalność Zgromadzenia Sióstr św. Józefa z Cluny sięga roku 1807, kiedy to św. Anna Maria Javouhey założyła zgromadzenie we Francji, które następnie rozprzestrzeniło się na cały świat. Jej celem było przede wszystkim przekazanie Ewangelii dzieciom i młodzieży oraz wsparcie najbiedniejszych społeczności za pomocą edukacji, zdrowia i duszpasterstwa społeczności. Przez lata infułki Matki Javouhey rosły w siłę, tworząc potężne sojusze we wszystkich obszarach, które dotknęły wiele krajów na naszej planecie.

Dziś Misja Zgromadzenia Sióstr św. Józefa z Cluny obecna jest w ponad 50 krajach świata, zarówno rozwiniętych jak i rozwijających się. Zakonnice pomagają tam, gdzie jest najtrudniej – pomagają biednym, schorowanym, odrzuconym przez społeczeństwo, oferując im pomoc materialną, edukacyjną i duchową.

Ich praca obejmuje szeroki zakres działań – od prowadzenia szkół i sierocińców, przez zapewnienie opieki medycznej, po angażowanie się w działania mające na celu zmniejszenie ubóstwa i nierówności społecznych. Zgromadzenie stara się również promować wzajemne zrozumienie i pokoju pomiędzy różnymi kulturami i wyznaniami.

Siostry św. Józefa z Cluny wykonują swoją misję z niezwykłą pasją i oddaniem. W Indiach prowadzą szkoły dla dziewcząt z marginesu społecznego. W Afryce pomagają lokalnym społecznościom w dostępie do czystej wody. W Ameryce Południowej pracują z dziećmi ulicy. Na każdym kontynencie siostry dążą do tego, aby poprzez swoją pracę przynosić nadzieję tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

Misja Zgromadzenia Sióstr św. Józefa z Cluny to dowód na to, że służba innym nie zna granic geograficznych ani społecznych – bez względu na to, gdzie jesteśmy i jakie mamy możliwości, zawsze możemy coś z siebie dać innym.

Mimo trudności jakie napotykają na swojej drodze zakonnice nie tracą wiary ani determinacji. To one są dowodem na to, że miłość do bliźniego może przekraczać wszelkie granice i może wnosić realną zmianę w życie ludzi. Właśnie takie podejście sprawia, że misja Zgromadzenia Sióstr św. Józefa z Cluny jest tak potrzebna na całym świecie.

Tak więc cieszymy się i jesteśmy wdzięczni za obecność Sióstr św. Józefa z Cluny w naszym świecie – za ich poświęcenie dla tych, którzy potrzebują pomocy najbardziej; za ich wierność Duchowi Ewangelii; za ich miłość do Boga i człowieka.

Zgromadzenie Sióstr św. Józefa z Cluny to międzynarodowa społeczność sióstr, które dzięki swojej pracy i oddaniu nowicjuszkom, stają się nośnikami misji Miłosierdzia Bożego na całym świecie. Siostry, które działają już w ponad 50 krajach świata, skupiają się na edukacji, zdrowiu i wsparciu najbardziej potrzebującym.

W dzisiejszych czasach, gdy coraz więcej osób doświadcza wykluczenia społecznego, ubóstwa i braku dostępu do podstawowych usług, praca tych sióstr nabiera szczególnego znaczenia. Na każdym kontynencie, od Afryki przez Azję posługując się swoją wiarą i miłością do bliźniego, siostry z Zgromadzenia św. Józefa z Cluny rozpowszechniają ethos troski o drugiego człowieka.

Ich misja wywodzi się od błogosławionej Anne-Marie Javouhey, założycielki zgromadzenia w XIX wieku, która poświęciła swoje życie niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym. Dzisiaj jej duch nadal inspiruje siostry do podjęcia tej szlachetnej misji.

Nauczanie jest jednym z kluczowych obszarów ich pracy. W ramach swojej misji, Zgromadzenie prowadzi wiele szkół podstawowych i średnich, zapewniając tym samym edukację najmłodszym pokoleniom. W wielu krajach rozwijających się te szkoły są często jedynym miejscem, gdzie dzieci mają możliwość nauki.

W sektorze zdrowia, siostry z Cluny prowadzą kliniki i szpitale we współpracy z lokalnymi organizacjami i rządami. Oferują one opiekę medyczną tym, którzy nie mogą sobie na nią pozwolić. Dodatkowo angażują się także w działania prozdrowotne – prowadzą działalność profilaktyczną oraz edukacyjną dotyczącą higieny i zdrowego stylu życia.

Wreszcie siostry niosą pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna – nierzadko są to regiony bliskowschodnie czy afrykańskie kraje dotknięte trudnościami społeczno-politycznymi. Ich oddanie sprawom sprawiedliwości społecznej jest widoczne m.in. w ich pracy z uchodźcami oraz osobami dotkniętymi klęskami żywiołowymi.

Misja Zgromadzenia Sióstr św. Józefa z Cluny to przede wszystkim misja miłości i miłosierdzia. Ta globalna sieć sióstr jest dowodem na siłę wiary oraz potwierdzeniem faktu, że niewielka grupa ludzi może dokonać dużych zmian na świecie. Podążając śladem błogosławionej Anne-Marie Javouhey, dają one światu nadzieję na lepsze jutro dla wszystkich bez względu na rasę, religię czy status społeczny.