Dom św. Józefa

Zgromadzenie Sióstr św. Józefa z Cluny w Lublinie

misja

Misja Przedszkola

Przedszkole Niepubliczne
im. Św. Józefa:

Prowadzi oddziaływania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w duchu wartości i zasad wiary katolickiej.
Zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze radości, akceptacji i bezpieczeństwa.

Wspomaga i ukierunkowuje wszechstronny rozwój dzieci zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami.
Ułatwia osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

Rozwija indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci.
Umożliwia naukę języków obcych.
Wspiera działania wychowawcze rodziny.
wizja2
wizja2
Stacks Image 180

Wizja Przedszkola

Przedszkole Niepubliczne
im. Św. Józefa:

Uczy i wychowuje w duchu wartości katolickich.
Realizuje założenia wielostronnego rozwoju dzieci pod względem treści, wyposażenia, sposobu funkcjonowania oraz postaw pracowników i rodziców.
Zapewnia każdemu dziecku optymalne warunki dla osiągnięcia postępów.

Współdziała z rodzicami i środowiskiem.
Zapewnia pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla dzieci i rodziców.

Stosuje nowoczesne metody pracy stale doskonaląc jakość własnej pracy.

Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci i rodziców.
Posiada własny kalendarz imprez, wydarzeń i tradycji.
Kadra przedszkola doskonali swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe.
wizja1