Dom św. Józefa

Zgromadzenie Sióstr św. Józefa z Cluny w Lublinie

Historia przedszkola

Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa rozpoczęło swoją pracę we wrześniu 2004r.
i prowadzi odpłatnie zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze mające na celu przygotowanie dzieci do nauki szkolnej. W przedszkolu jest 67 miejsc dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Zajęcia odbywają się w trzech grupach wiekowych (w grupie młodszej w zajęciach dydaktycznych uczestniczy około 12 dzieci). Przedszkole pracuje w godzinach od 06.45 do 16.30, pięć dni w tygodniu. Przedszkole prowadzi dyżur w lipcu.