Dom św. Józefa

Zgromadzenie Sióstr św. Józefa z Cluny w Lublinie

historia

Dom św. Józefa

został założony 1992r. na terenie parafii Św. Mikołaja w Lublinie. Inspiratorem przedsięwzięcia był ówczesny Ks. Arcybiskup Lubelski Bolesław Pylak, wrażliwy na potrzeby rodziców i dzieci z dzielnicy „Czwartek”. Znając Zgromadzenie św. Józefa z Cluny i mając w sercu troskę o dobro mieszkańców tej dzielnicy, a szczególnie najmłodszych, Ks. Arcybiskup poprosił Zgromadzenie o zainicjowanie działań o charakterze charytatywnym.
dzieci
Dom Św. Józefa dla Dzieci i Młodzieży Ognisko Wychowawcze prowadzi zajęcia mające na celu zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w wieku przedszkolnym od godz. 9.00 do 14.00 oraz dla dzieci szkolnych od godz. 12.00 do 18.00. Zajęcia prowadzone są w 5 grupach wiekowych od poniedziałku do piątku również podczas ferii i wakacji.