Dom św. Józefa

Zgromadzenie Sióstr św. Józefa z Cluny w Lublinie

Stacks Image 28
Portret naszej błogosłanionej Założycielki

Modlitwa:

Błogosławiona Anno-Mario,


twoje serce biło tylko
dla Boga i dla ludzi.

Naucz nas tak kochać ja ty,
modlić się jak ty,
cierpieć i przebaczać jak ty,
dawać siebie jak ty.

Uproś nam serce jak twoje,
rozpalone wolą Boga,
wierzące Jego miłości
we wszystkim,
serce mocne i dobre,
gorące i czyste,
prawe i wierne, pokorne i ufające,
serce gotowe do każdej ofiary,
serce podobne Sercu Jezusa,
Sercu Maryj, Sercu Józefa.
Amen

Zgromadzenie św. Józefa z Cluny

zostało założone przez bł. Annę-Marię Javouhey
w roku 1807 we Francji.
Idźcie na cały świat i głoście
bezmiar Jego miłości

Życie Bł. Anny Marii Javouhey:

1779 – 10 listopada
Anna Maria Javouhey urodziła się w Burgundzie (Francja)

1798 – 11 listopada
Anna Maria złożyła Bogu uroczyste przyrzeczenie, że będzie do Niego całkowicie należeć.

1806 – 12 grudnia
W wojskowym obozie w Poznaniu na terenie Prus, Cesarz Napoleon podpisał dekret zatwierdzenia Zgromadzenia sióstr św. Józefa.

1807 – 12 maja
Oficjalne założenia Zgromadzenia Sióstr św. Józefa z Cluny

1817
Pierwsze siostry św. Józefa z Cluny wypływają okrętem na wyspę Bourbon (la Réunion), na Antyle, na St Pierre-et-Miquelon, na Polinezję.

1822
Matka Anna Maria osobiście przybywa do Senegalu, do Gambii i Sierra Leone.

1835
W Gujanie (Ameryce Południowej) Anna Maria przygotowuje wyzwolenie czarnych niewolników powierzonych jej przez Rząd francuski.

1851 – 15 lipca
Matka Anna Maria umiera w Paryżu w domu generalnym, mając ponad 1200 sióstr w swoim Zgromadzeniu.

1950 – 15 października
Beatyfikacja Anny Marii Javouhey w Rzymie