Zgromadzenie Sióstr św. Józefa z Cluny: opieka nad chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi

Zgromadzenie Sióstr św. Józefa z Cluny to niezaangażowany kościół katolicki znajdujący się we Francji. Jest to również miejsce, w którym zakonnice poświęcają swoje życie, by pomagać w potrzebie – szczególnie w trosce o chorych, starszych i niepełnosprawnych. Zgromadzenie ma ponad 250-letnią historię i początkowo było założone jako szkoła dla dziewcząt przez założycielkę, błogosławioną Annę Marię […]

Read More »

Zgromadzenie Sióstr św. Józefa z Cluny: przegląd ich duszpasterskiej pracy w więzieniach

Zgromadzenie Sióstr św. Józefa z Cluny to prawdziwy przejaw miłosierdzia, miłości i akceptacji dla ludzi, których społeczeństwo często odrzuca – skazańców. Przez dziesięciolecia siostry te poświęcają swoje życie służbie więźniom, od udzielania wsparcia duchowego po pomoc w reintegracji społecznej. Poniżej przedstawimy przegląd ich pracy duszpasterskiej na czele której stoi siostra Helena. Siostra Helena, przełożona zgromadzenia, […]

Read More »

Nauczanie katechizmu i prowadzenie katechumenatu dla dorosłych przez Siostry św. Józefa z Cluny

„Nauczanie katechizmu i prowadzenie katechumenatu dla dorosłych przez Siostry św. Józefa z Cluny” to temat, który dzień po dniu zdobywa na znaczeniu w Kościele katolickim. Uruchomienie takiego projektu jest istotne, nie tylko dla dorosłych kandydatów do sakramentów świętych, ale także dla całej społeczności religijnej, która dzięki temu może pogłębić swoją wiarę i zrozumieć jej prawdziwe […]

Read More »

Jak Zgromadzenie Sióstr św. Józefa z Cluny dba o młodzież i dzieci na całym świecie

Zgromadzenie Sióstr św. Józefa z Cluny to organizacja, która wywodzi się z Francji, ale obecnie jest obecna na całym świecie. Od ponad dwóch wieków te niezwykle oddane kobiety starają się przynieść nadzieję i pomoc młodzieży i dzieciom w najbiedniejszych i najtrudniejszych warunkach. Historia Zgromadzenia rozpoczęła się w 1807 roku, kiedy Błogosławiona Anna Maria Javouhey założyła […]

Read More »

Misja Zgromadzenia Sióstr św. Józefa z Cluny w ponad 50 krajach świata

Misja Zgromadzenia Sióstr św. Józefa z Cluny w ponad 50 krajach świata to wyjątkowy przykład poświęcenia, służby i miłości do bliźniego. Czy jest coś ważniejszego niż sprawiać innym szczęście, przywracać nadzieję i zmieniać życie na lepsze? Oto krótka historia tej globalnej misji pełnej miłości. Działalność Zgromadzenia Sióstr św. Józefa z Cluny sięga roku 1807, kiedy […]

Read More »